Brygge 1
Brygge 2
Brygge 3
Brygge 4
Brygge 5
Brygge 6
Land

Tegninger

B1:01-13

Bilder

1 2 3 4

Tegninger

 B2:01...12
Astro-ur

Bilder

1 2 3

Tegninger

B3:02-13
Astro-ur

(søyler på brygge 2 og 3 er like)

Bilder

1 2 3

Tegninger

R1

B4:01

Bilder

1 2

1 2

Tegninger

W2
B5:01 a)
B5:02-11

Bilder

1 2 3
1
1 2

Tegninger

W1

B6:01
B6:02
B6:03
B6:04
B6:05
B6:06
B6:07
B6:08
B6:09

B6:12

B6:13
B6:14
B6:15
B6:16
B6:17

Bilder

1 2 3 4

1 2
1
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1
1

1 2
1 2
1 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3

Tegninger

R1
R2 a)
R3 a)
R4 a)
R5 a)
R6

R7 kran
R8
R9 a)
R10
S1
S2
S3
S4
S5
S6

V1
V2
V3
V4
V5

Bilder

1 2
1 2

1
2 3

1
1
1
1
1
1
1 2

1 2
1 2
1 2
1 2
1 2

            a) ikke tegning, lysmast/skjøt/gren