1.1 Solviken havn oversikt
Oppmålingskart med egen tegning

1.2 Solviken havn oversikt
Alle kabler og punkter

2.1 Brygge 1, 2, 3 og 4
Kabler og punkter
2.2 Kabler og punkter for land SV
2.3 Kabler og punkter for land NV
2.4 Kabler og punkter brygge 5
2.5 Kabler og punkter brygge 6
3.1 Vannkraner, bøyer og stiger